FOTOGRAFÍAS PHOTOGRAPHS PARÍS 2022
Fotografías de / Photographs by Oliver S. H. FESTIVALES 2014 NOSINMÚSICA / IMÁGINA FUNK / ALRUMBO
Fotografías de / Photographs by Oliver S. H.  FESTIVAL NOSINMÚSICA 2015
Fotografías de / Photographs by Oliver S. H. FESTIVAL NOSINMÚSICA 2016 & GOD SAVE THE QUEEN THE WORLD TOUR 2017 (CON MIND THE ZEP COMO TELONEROS)
Fotografías de / Photographs by Oliver S. H.